MILJÖ- & KVALITETSTÄNK

MILJÖ- & KVALITETSTÄNK

LITEN MILJÖPÅVERKAN

Vi på IDP Mail House arbetar för att minska påverkan på miljön. All den plast vi använder är återvinningsbar. Den klassas som ej miljö eller hälsofarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 1994:12). Plasten har mycket hög förbränningsgrad. I förhållande till papper är den bättre att förbränna vid värmeanläggningar för exempelvis fjärrvärme, plasten som förbränns bildas koldioxid och vatten. Plastens lätta vikt ger den stora fördelar vid transporter, som också bidrar till minskade utsläpp.

 

Inplastning med återvinningsbar plast.
Den plasten som IDP Mail House använder är en klorfri återvinningsbar plast. Plasten klassas som ej miljö eller hälsofarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 1994:12)
Då plasten har mycket hög förbränningsgrad i förhållande till papper är den alltså bättre än papper att förbränna vid tex värmeanläggningar. Då denna plasten förbränns bildas koldioxid och vatten Allt eventuellt produktionsspill återanvänds också till skillnad från tex kuvert tillverkning.

Då plasten har en mycket låg vikt och är kompakt har den också stora fördelar vid transporter som också bidrar till minskade utsläpp i förhållande till tex kuvert.
Inplastningen ger också en mer attraktivt produkt och hjälper er att tydligt få fram ert budskap samtidigt som det sänker portokostnaderna betydligt pga den låga vikten.

GRÖN POLYETEN
Grön polyeten är det namn man använder för polyeten som har sitt ursprung i en förnyelsebar råvara. I dagsläget är den förnyelsebara råvaran sockerrör från Sydamerika för kommersiell produktion. Men det forskas och görs studier även på andra alternativ av förnyelsebar råvara såsom t.ex. cellulosa (från skogen) och alger. Trioplasts varumärke Triogreen används för de produkter som man tillsammans med kund väljer att tillverka av grön polyeten. Eftersom grön polyeten och fossil polyeten har samma egenskaper kan Trioplast tillverka alla typer av filmer och produkter under namnet Triogreen.

Fossil polyeten har sin råvara i olja eller gas.
Olja eller gas → Eten → Polyeten. Grön polyeten har sin råvara i en förnyelsebar råvara t.ex. sockerrör.
Förnyelsebar råvara → Etanol → Eten → Polyeten.

Grön polyeten är alltså som slutprodukt samma polyeten som fossil polyeten. Den bryts inte ner i naturen utan ska återanvändas i största möjliga mån och sedan återvinnas för att bli nya produkter och energi. Det är viktigt att komma ihåg att bionedbrytbara plaster, p.g.a. sina tillsatser förstör värdekedjan för återvinning. De ska lämnas på någon form av deponi. Triogreen inte bara kan utan ska återvinnas för minsta möjliga miljöpåverkan. Om det är möjligt att använda en produkt av grön polyeten mer än en gång ska den definitivt göras det. Om inte, eller när produkten är uttjänt, ska den återvinnas på exakt samma sätt som produkten gjord av fossil polyeten för att ta vara på både material och energi.


IDP Mail House är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar. På uppdrag av de företag som säljer tidningar och förpackningar i Sverige, ansvarar FTI för insamling och återvinning. Deras verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte.