Tjänster

INPLASTNING

Vi erbjuder inplastning med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Inplastning är ett kostnadseffektivt val för utskick. Vår plastavdelning har hög kapacitet, det går att köra upp till 12 bilagor samtidigt, som dessutom kan vara selektiva. Vi kan plasta allt från tidningar, broschyrer, foldrar, deklarationer, årsredovisningar till kalendrar och give-aways. plast ger möjlighet att exponera och framhäva budskap i utskicken. Det är ett bra sätt att visa produkten, samtidigt som inplastningen skyddar mot väder och vind. I försändelsen kan ni dessutom placera flera bilagor och vi har möjlighet att trycka adresser på plasten. Vilken plast är bäst för ert utskick? Kontakta oss så hjälper vi till att ta fram rätt plast för just ert behov. All vår plast är återvinningsbar, miljöanpassad och godkänd.

KUVERTERING

 

Kuvertering av utskick ger möjlighet att skicka olika erbjudanden till olika kunder. Med hjälp av våra höghastighetsmaskiner klarar vi kuvertera stora volymer, på kort tid. Beroende på material kan vi kuvertera upp till 400 000 stycken per dygn. Bilagorna kan matchas mot kuvertet och även selekteras. Vi klarar upp till 13 inlagor i format från C6 upp till C4 och de allra flesta formaten däremellan.

Hos oss hittar du kostnadseffektiva tjänster för kuvertering och portoptimering. Kontakta oss för mer information.

IBLADNING

Ibladning ger din trycksak ett mervärde och observationsvärde. Hos oss finns det möjlighet att lägga iblandning i tidningar, broschyrer och andra produkter. Våra maskiner klarar upp till 12 bilagor samtidigt. Kontakta oss för mer information.

SELEKTERING - MATCHNING

Selektering och matchning möjliggör segmentering av era kunder. Genom denna teknik kan ni välja vad kunden ska få i just sin brevlåda. Med en så kallad Matrixkod kan våra maskiner välja ut vilka produkter som de olika målgrupperna ska ha. Maskinerna är utrustade med kameror som läser av koder snabbt och säkert. Kontakta oss för mer information.

ADRESSERING

När utskicken är kuverterade eller inplastade hjälper vi till med adressering för att säkerställa att varje utskick hamnar hos rätt mottagare. Adresserade försändelser ger er möjligheten att nå rått kund med specifika erbjudanden, produkter och budskap. Genom att använda ink-jet kan vi trycka adresser direkt på broschyrer, tidningar, vykort samt kuvert eller direkt på plasten i våra plastmaskiner. Våra maskiner kan trycka med upp till 600 dpi, i olika typsnitt, vilket gör att kvaliteten är hög. Vi kan även inkjet-adressera streckkoder och matrixkod. Beroende på material kan vi trycka upp till 300 000 adresser per dygn. Kontakta oss för mer information.

ETIKETTERING

Slutresultat med finish. I våra maskiner kan vi etikettera. Vi etiketterar inplasningar, broschyrer, kuvert.

PORTO OPTIMERING

Hos oss kan ni få en kostnadseffektiv postsortering. Vi hjälper er att spara portokostnader genom porto optimering. Genom att välja distributör, volym och utdelningsdag kan vi få ner era kostnader avsevärt. IDP Mailhouse är en auktoriserad Bring City Mail Preprocessing Partner, PostNord, Postii Finland, Nordpost Norge, Danmark. Detta betyder att vi sortera era försändelser enligt de krav som de lokala partnerna kräver, så att du som kund till oss kan erhålla rätt sorteringsrabatt. Vi är också licensierade för Postiis maskinsorteringsregler för år 2018. Kontakta oss för mer information.

PLOCK OCH PACK

Vi gör hela kittet. Vi har lång erfarenhet av manuellt arbete så som kit-packning. Kontakta oss för mer information.

PACKNING

Snygg och funktionell förpackning. Vi paketerar produkterna med snörbuntning eller i kartong för bästa resultat vid leverans. Era produkter kommer fram hela, rena och rätt sorterade till kund.

LEVERANS

Säker leverans i rätt tid till rätt kund. Vi samordnar leveranserna via våra partners, så att fraktkostnaderna hålls nere både in- och utrikes. Vår maskinpark och våra medarbetare ser till produkterna blir klara och levereras i tid. Leveranserna planeras för att minska miljöpåverkan, samtidigt som det är kostnadseffektivt och säkert. På kort eller lång sikt kan vi även hyra ut pallplats. Kontakta oss för mer information.